Темата за спецификите в професията и работата на интериорните дизайнери беше инициирана от няколко различни читателски въпроса. Благодаря на Гергана, Ади, Елица и Лили, които на практика структурираха за тази статия. Дори не ми е хрумвало, че искате детайли за професията. Ако знаех, щях да започна този блог с нея.

С тази публикация, освен че с радост ще разкажа за света на интериорния дизайн, вярвам и, че мога да помогна в две ситуации.

От една страна, на млади хора, които търсят своята професия, насочили са се в областта на интериора и искат да знаят какво ще им предстои.

И от друга, във всички случаи, когато започваш работа с интериорен дизайнер и искаш да знаеш какво може да очакваш от съвместната ви работа, до каква степен и какви точно задачи се очаква да изпълни този професионалист за теб.

Затягай колана, предстои ни пътешествие в един свят, който е по-голям, отколкото изглежда на пръв поглед.

Какво означава професията интериорен дизайнер?

Какво точно е интериорен дизайн?

Интериорният дизайн е многопрофилна професия, в която се прилагат едновременно креативни и технологични решения с цел да се оформи вътрешно пространство, което отговаря на три критерия:

 • функционалност,
 • безопасност,
 • естетическа привлекателност.

Процесът на интериорния дизайн следва систематична и координирана методика – включително проучване, анализ и интегриране на знания от различни дисциплини в процеса на проектиране.

Накратко, всичко в интериорния дизайн се върти около пространствата и как ги възприемаме. Това е много съществена и мощна част от нашето ежедневие и оказва влияние не само върху начина, по който живеем, работим, играем и оздравяваме. Интериорните пространства оказват съществено влияние върху нашата психика. В реалността създаването на пространства трябва, не само, да отговаря на нуждите на хората, за които са предназначени, те трябва да отговарят и на техните емоции. Чак тогава идват наред безопасността, технологичността, естетичността.

Комфортни домове, функционални офиси, красиви обществени места – това е интериорният дизайн в крайния си резултат. Отзад обаче се крият психология, математика, геометрия, физика, ергономия, изкуство.

Наблюдавайки работите на „добрите” интериорни дизайнери тази професия изглежда лесна.

Наблюдавайки работите на „недобрите” интериорни дизайнери, обаче, става ясно, че тази професия не е лесна.

Интериорният дизайн обхваща процесите от идейното проектиране на дадено вътрешно пространство до неговото окончателно изпълнение. За да осъществят това, интериорните дизайнери работят съвместно с архитекти, изпълнители, строители, инженери, занаятчии, мебелни проектанти, мебелни производители и търговци, художници, артисти и най-различни партньори. Те не само си партнират с тях, но и в много случаи координират техни действия в полза на своя клиент.

От интериорните дизайнери се очаква да имат познания и умения във всички от изредените области:

 1. Планиране на пространство, форми, работа със светлина и тъмнина.
 2. Софтуерни приложения за 2D компютърно проектиране (CAD).
 3. Поведенческа психология и комуникация.
 4. Здраве и безопасност.
 5. Текстил, материали – свойства, качества, устойчивост и поведение във времето.
 6. Мебелно проектиране и производство.
 7. Цветообразуване.
 8. Бюджетиране и съставяне на икономически реализируеми планове.
 9. Строителство и норми, технологии.

Казах в началото, че светът на интериорния дизайн е повече, отколкото изглежда? Май трябваше да кажа – много много повече, отколкото изглежда. Той е многостранен и поради тази причина изключително вълнуващ.

С какви дейности се занимават интериорните дизайнери конкретно?

Конкретика, да, ето стигам и до нея. Интериорният дизайнер:

 1. Създава идейния проект за вътрешните пространства в дадена сграда, отчитайки предназначението им и поведението, което ще имат ползвателите им, като предвижда и евентуална промяна във функцията на тези пространства във времето чрез пресъздаване на евентуалното бъдещо развитие в поведението на ползвателите. Често това може вече да е извършено от архитекта, но и да бъде променено в процеса на комуникация между дизайнер и клиент. Повечето от етапите, без формули и математика съм описала в тази статия: Как да създадеш своя дом-мечта в 7 стъпки.
 2. Изготвя задания към проектантите и изпълнителите на осветителни, силно и слабо токови, водопроводни и други необходими инсталации. Тук отново може да работи или не съвместно с архитект.
 3. Проектира изгледа и стила на пространството.
 4. Изготвя проект за декорацията и/или оформлението на таваните.
 5. Създава план за осветлението и избира осветителните тела.
 6. Образува цветовете и избира декоративните облицовки за стените.
 7. Проектира разположението на мебелите и обзавеждането.
 8. Изготвя задания за производство на мебели, ако такива са необходими.
 9. Избира и закупува мебели и обзавеждане.
 10. Избира подови настилки и други финишни облицовки в интериора, когато се налагат. В това число се включва изготвянето на чертежи и задания към изпълнителите за начините на полагането им.
 11. Избира интериорни материали, материи, текстили, пердета, тапети и акценти.
 12. Определя вратите, техния стил и материал.
 13. Представя реалистични визуализации на идеите си чрез чертежи, 3д картинки или дизайнерски бордове.
 14. Изготвя реалистични финансови бюджети и количествено-стойностни сметки за изпълнението на интериорните решения.
 15. Договаря цени и преговаря с различни изпълнители в името на клиента си.
 16. Координира дейностите на изпълнителите и създава последователността на изпълнение на интериорния проект.
 17. Създава и реализира концепция за интериорната декорация на пространството с картини, вази, аксесоари.

Голяма част от тези дейности дизайнерът може да извършва и съвместно с архитекта на обекта, когато архитектурният проект налага координация между дейностите на тези две звена, или когато това е изискване на клиента.

Знам, че изглеждат и звучат малко много, но по-вероятно е да съм изпуснала нещо, отколкото да съм добавила. В допълнение всички тези дейности изискват интериорният дизайнер:

 1. Да познава поведението и психологията на ползвателите на проектираното пространство – техните навици, планове, а когато проектът касае частен дом – дори и техните мечти.
 2. Да умее да комуникира с клиентите си и да отчита техните виждания, желания и нужди, без да налага своите, дори когато не вижда разумен смисъл в техните.
 3. Да умее да анализира клиентите, дори в ситуациите, в които те не могат да поставят конкретни изисквания.
 4. Да прави избори и да конструира действията си в интерес на своите клиенти и техните цели.

Как е възможно един човек да разбира от толкова много неща?

Чрез специализация в конкретна област от интериорния дизайн. Например, частни домове, ресторанти, професионални кухни, модни бутици, спа центрове, спортни центрове… Това позволява да се канализират и затвърдят знания, да се изградят партньорства, да се отработят схеми, да се минимизират грешки, да се съкрати време за изпълнение, което на свой ред е предпоставка за наличие на време за развитие, нови идеи и проучвания.

Специализацията в една или две конкретни области на дизайн е гаранция за професионално, качествено и компетентно изпълнение на поетите ангажименти. А това са важни условия за кариерното развитието не само на интериорните дизайнери. Помисли си за лекарите, например.

Това означава ли, че ако искаш в къщата си да имаш и неголяма винарска избичка, стая за пушене на пури и малък спа център, ще работиш с четирима различни дизайнери? Всъщност, да, означава точно това. Докато интериорният дизайн на дома е базова област, която се изучава, специализираните зони – не са. Самите те по отделно са много просторна материя и не е липса на професионализъм интериорен дизайнер да откаже да проектира толкова специфични помещения. Дори отказът от проектиране на специфични пространства е показателно за наличие на професионализъм. Вероятно твоят архитект или главен интериорен дизайнер ще наеме колеги, специализиращи във всяка една от тези области по отделно.

Поне добрата практика би изискала това.

На какъв етап от проекта си да се свържа с интериорен дизайнер?

Колкото по-рано, толкова по-добре. Още докато купуваш онази зелена поляна в китното планинско селце и късаш доволно листенца от набраните там маргаритки, трябва да се сетиш за своя архитект и своя интериорен дизайнер. Наистина.

Няма да е разумно да звъннеш на дизайнера си две седмици преди Коледа и да му заявиш, че трябва да проектирате, обзаведете и осветите целия първи етаж за празниците. Добрите проекти и идеи не се генерират, нито реализират, за две седмици. Но ти знаеш това, нали?

Може ли архитект да упражнява дейности по интериорен дизайн?

Разбира се, че може, стига да иска. Ако твоят архитект желае да поеме работите по интериорния дизайн, той може да се справи блестящо с всичко, от начало до край.

Интериорните дизайнери трябва ли да умеят да работят с 3Д визуализиращи програми?

Дизайнерите трябва да умеят да представят своите идеи реалистично. Без да заблуждават себе си, още по-малко клиентите си. Това може да се случи по много начини и 3д визуализация не е задължителна.

Уменията за работа с 3д визуализиращи програми не само не са задължителни за интериорните дизайнери, но дори са и малко излишни. Защо? Защото майсторство при работата с тези програми се постига с много труд и време, което един работещ с клиенти и по обекти дизайнер на практика не притежава много, много.

Когато 3д визуализацията се налага от клиента като задължително изискване, по-удачното решение е да се работи с професионалисти визуализатори. Това не само ще гарантира качество на визуализацията, но ще предостави време на интериорния дизайнер да се посвети на идеи, обучение, удовлетворяваща работа с клиентите си, разучаване на пазара и контактите с партньори. Което всъщност е и по-размно използване на времето на един професонален дизайнер.

В работата си с колеги визуализатори, обаче, интериорният дизайнер трябва да наблюдава и да отстоява реалистичността на изобразеното пространство, материалите, текстилите, цветовете и светлините в него, тоест, той трябва да се погрижи колегите визуализатори да получат коректно и много детайлно задание.

Реалистичен начин за представяне на интериорните идеи е и чрез изчертаване на детайлни изгледи на пространствата, съставяне на дизайнерски бордове и превръщането им след одобрение в реални такива чрез мостри на материали, материи и цветове. Работата с дизайнерски бордове е позната от векове и дава много реалистична представа за бъдещия интериор след изпълнение, особено ако тези мостри се разглеждат в реалното пространство и при реалната светлина на бъдещия обект, ако това е възможно.

Каква е разликата между интериорен дизайнер и интериорен декоратор?

Това е основно проблематика за страните в Северна Америка. Термините интериорен дизайн и декорация се използват взаимозаменяемо, но там тези професии се различават в едно критично отношение.

В САЩ и Канада има закони, изискващи интериорни дизайнери да бъдат лицензирани или регистрирани и да документират тяхното формалното образование и обучение. Много държави също имат специфично изискване за всички практикуващи интериорни дизайнери да имат и NCIDQ сертифицират, за да демонстрират своя опит и квалификация.

За разлика от това, интериорни декоратори не се нуждаят от формално обучение или лицензиране.

 1. Интериорен дизайн е изкуство и наука за разбирането на поведението на хората с цел да се създадат функционални пространства в рамките на една сграда. Интериорният дизайн касае пространствата и формите и ги обвързва с удобството и функционалността при използване, включва всички процеси от идейното проектиране до реалното изпълнение.
 2. Интериорна декорация се разбира като обзавеждането с мебели и/или интериорната декорация на вече създадени пространства.

Накратко, интериорните дизайнери може (и могат) да декорират, но декораторите не може (дори и да могат) да проектират.

Проблемът в терминологията и упоритостта, с която интериорните дизайнери в Америка държат да се дистанцират от декораторите е имено образованието.

Хората, които упражняват професията интериорен дизайнер са преминали през многопрофилно образование и са получили лиценз за практика, който в САЩ е задължителен. Преди да са започнали собствен бизнес обикновено са работели дълги години за някой друг, били са на стотици строителни обекти и познават в детайли работата.

От друга страна, стоят хората без образование, които имат някакъв усет за цветове и разбиране към интериорните стилове. Те нямат право по закон да практикуват като интериорни дизайнери, защото нямат лиценз, затова наричат себе си декоратори и работят по мебелирането и интериорната декорация най-често във вече проектирани и изградени домове.

В американски форуми за интериорен дизайн редовно се срещат нападки към декораторите. Под една или друга форма са обвинявани, че са обикновени домакини, които си мислят, че имат „усет” и търсят клиенти, само защото няма какво да правят докато децата им са на училище… Полемиката е наистина жестока, аз отказвам да вземам отношение към това.

Факт е, че ужасно талантливи декоратори в Америка, поради липса на образование, вероятно и средства, не може да практикуват интериорен дизайн. И също е факт, че много образовани дизайнери не могат да стъпят на малкия пръст на един талантлив декоратор. Но в един свят, където клиентът е всичко, борбата е безмилостно жестока и нападките са естествена част от военните действия.

Това е разликата.

Къде да уча интериорен дизайн в България?

Местата в България са малко, но по добра образователна програма може да се учи:

 1. Средно образование – в художествената гимназия „Акад. Дечко Узунов” Казанлък, специалност от професията Дизайнер.
 2. Висше образование – в Лесотехнически университет София, специалност Инженерен Дизайн.

Ако в различни ситуации се сещам да препоръчам един или друг колега, или да включа в екипа си един или друг колега, те все се оказват възпитаници на тези училища.

Има ли книга, която обединява всички принципи на проектирането?

Разбира се, че има. Това е енциклопедията Нойферт Архитектурно Проектиране (Neufert Architects’ Data). С тази книга ние сме свързани като монах с Библия. Няма проектант, който да не я държи на бюрото си. Притежанието на тази книга само по себе си, обаче, не е направило никого нито архитект, нито дизайнер, нито конструктор, нито проектант от какъвто и да е род. И все пак, това е един колосален труд, който всеки професионалист в бранша трябва да има. Задължително. И всяко следващо издание също.

Това е от мен, надявам се разходката в моя свят да ти хареса.

Както винаги, благодаря на всички ви, че четете и споделяте моя блог. Вие сте страхотни!

С любов,Препоръчани продукти от Вероник Веко хранителни добавки и козметикаПрепоръчани продукти от Вероник Веко хранителни добавки и козметика

Моят съботен абонамент

Приключенията в моя блог продължават всяка събота, затова ще бъда щастлива, да те видя сред момичетата в моя абонамент. Присъедини се, обещавам да бъде супер! (И е безплатен.)

ПРАВИ КРАЧКА КЪМ КРАСОТАТА И ЩАСТИЕТО ВСЯКА СЪБОТА С МОИТЕ ИДЕИ И СЪВЕТИ

АБОНИРАЙ СЕ ТУК